Coșul meu

0 produse

Categorii

Întrebări frecvente

 

 

 

 

 

De ce să mă înregistrez?

 

Calitatea de utilizator înregistrat vă permite accesul la o gamă completă de informații și servicii cu ajutorul cărora:

 • puteți salva articole într-un coș de cumpărături temporar;
 • puteți finaliza comenzile viitoare mai rapid, fără a mai fi necesar să completați mereu toate datele dumneavoastră personale;
 • puteți salva mai multe adrese de livrare/facturare;
 • puteți urmări stadiul comenzilor noi, fără a mai fi nevoiți să sunați la Departamentul de Relații cu Clienții din cadrul companiei noastre, economisind astfel timp și bani;
 • puteți vizualiza istoricul dumneavoastră de comenzi;
 • veți putea fi invitat la evenimentele offline organizate de magazinul nostru.

 

 

 

Cum mă inregistrez?

 

În bara de meniu din partea de sus a site-ului nostru, dați click pe butonul "Creaza cont" și completați câmpurile cu numele, prenumele, adresa dumneavoastră de e-mail și alegeți o parolă pentru noul cont.

Apoi apăsați butonul „Înregistrare” și în scurt timp veți primi un mesaj de confirmare pe adresa de e-mail pe care ați utilizat-o la înregistrare.

 

 

 

Ce se întâmplă cu datele mele personale?

 

Conform politicii de protejare a informațiilor, putem oferi terților anumite date generice conținute în formularul de înregistrare, dar nu informațiile personale de identificare, cu excepția cazurilor când acest lucru este acceptat explicit de tine sau în cazul în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și procedurile judiciare.

 

 

NOTĂ DE INFORMARE

 

În condițiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor),

 

Subscrisa SC DIADVOX SRL, cu sediul în Ploiești, str. Horia, nr. 38, jud. Prahova, înregistrată la ORC Prahova sub nr. J29 / 100 / 2000, având CUI: RO 12659910, cont nr. RO46 RZBR 0000 0600 0334 9557, deschis la Raiffeisen Bank Ploiești, reprezentată legal prin Administrator Dide Angel Daniel,  vă aducem la cunoștință următoarele:

 

A. "Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

B. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b,c din Regulamentul (UE) 2016/676 (respectiv, prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea unei persoane vizate înainte de încheierea unui contract; prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce revine operatorului), în scopul/scopurile:

 • înregistrarea Utilizatorului în sistemul de comenzi și asigurarea serviciilor catre Utilizator, inclusiv prezentarea de oferte de produse și realizarea comenzilor (conform art. 6 alin. 1 lit. b din Regulamentul (UE) 2016/676);
 • examinarea plângerilor și reclamatiilor (conform art. 6 alin. 1 din Regulamentul (UE) 2016/676);
 • formularea de pretentii legate de contractul de asigurare încheiat (conform art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul (UE) 2016/676), situație în care interesul legitim este reprezentat de dreptul de a formula pretenții;
 • în scopuri legate de arhivare (conform art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul (UE) 2016/676);
 • în scopuri statistice (conform art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD), situație în care scopul legitim al administratorului este reprezentat de deținerea de informații privind statisticile operațiunilor pe care le efectuăm, ceea ce ne poate permite îmbunătățirea activității pe care o desfășurăm.

În plus, dispozițiile legale ne impun prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri fiscale și contabile.

 • pentru respectarea tuturor cerințelor legale, precum ținerea evidențelor și raportarea, îndeplinirea obligațiilor contractuale;
 • facilitarea comunicării cu dumneavoastră, precum și cu persoanele de contact numite de către dumneavoastră în caz de urgență, precum și a altor persoane;

Furnizarea datelor personale precum nume, prenume, adresă, cod numeric personal, data și locul nașterii, serie și număr act de identitate, telefon, e-mail, imagine, semnătura, reprezintă o obligație legală / contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, astfel că furnizarea acestor informații este obligatorie, iar nerespectarea ei atrage imposibilitatea încheierii unui contract cu subscrisa.

 

C. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise următorilor destinatari:

 • societăți autorizate de a presta activități în domeniul: Contabilitate, Pază, Transport, Juridic, cu care compania noastră are încheiate contracte / convenții de prestări servicii;
 • autorități publice, la solicitarea acestora;
 • organe de control, la solicitarea acestora;
 • organe fiscale, la solicitarea acestora;
 • organe judiciare, la solicitarea acestora;
 • executori judecătorești și instanțe de judecată, la solicitarea acestora;
 • instituții bancare, la solicitarea acestora;

 

D. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este perioada derulării raporturilor contractuale, excepție făcând evidențele financiar-contabile, unde datele vor fi păstrate conform dispozițiilor legale în materie.

 

E. În raport cu operatorul și în ceea ce privește datele personale furnizate, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale;
 • dreptul de acces la următoarele informații:
 • scopurile prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
 • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
 • existența unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri, precum și informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări;
 • dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a vă opune prelucrării;
 • dreptul la rectificarea datelor inexacte;
 • dreptul la ștergerea datelor sau "dreptul de a fi uitat";
 • dreptul la restricționarea prelucrării în cazurile următoare:
  • când contestați exactitatea datelor (restricționarea prelucrării va dura o perioadă ce ii permite operatorului să verifice exactitatea datelor);
  • când prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră va opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a primi datele cu caracter personal și de a le transmite unui alt operator sau "dreptul la portabilitatea datelor";
 • dreptul de a vă opune prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau prelucrării necesare în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, precum și creării de profiluri pe baza acestor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau când există consimțământul persoanei vizate;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se prelucrează date în temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului UE 2016/679) precum și în situația în care se prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor date se realizează în baza consimțământului explicit;
 • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

 

Totodată, vă informăm că prin utilizarea serviciilor noastre și prin completarea unui "Formular de comandă", vă exprimați acordul ca datele dvs cu caracter personal să fie utilizate conform procedurii mai sus descrise.

 

 

 

Cum comand?

 

Prin intermediul magazinului, puteți comanda online, cu plata ramburs, produsele pe care le doriți, fără a vă mai deplasa. Astfel, economisiți timp și bani.
Fiecare produs pe care doriți să-l cumpărați trebuie să fie adăugat în coșul dumneavoastră de cumpăraturi.

În dreptul fiecărui produs există un buton "Adaugă în coș", care vă va adăuga produsul selectat direct în coșul dumneavoastră de cumpărături.
Coșul dumneavoastră de cumpărături actualizat permanent va apărea mereu în bara de meniu.

Acolo puteți:

 • modifica cantitatea fiecărui produs comandat;
 • vizualiza costul produselor alese;
 • scoate un produs din coș (apăsând pe butonul roșu "Șterge").

În clipa în care doriți să finalizați comanda, apăsați butonul "Vezi coș". Acest pas vă va duce într-o fereastră în care veți completa datele personale, adresa de livrare, veți alege modalitatea de plată și de expediere a produselor. După completarea tuturor acestor informații, veți primi un e-mail de confirmare a comenzii.

Odată completate, aceste date vor rămâne înregistrate în contul dumneavoastra și nu va mai fi necesar să le introduceți din nou în cazul unei noi comenzi, decât dacă doriți să le schimbați (exemplu: o altă adresă de livrare).

 

 

 

Pot comanda și prin telefon?

 

Nu. Puteți primi asistență telefonică pentru crearea contului și puteți obține informații despre stoc.

Numărul de telefon la care ne puteți contacta este 0745 309 286, de luni până vineri, între orele 09:00 - 17:00, iar sâmbăta între orele 10:00 - 14:00.

 

 

 

Cum se procedează cu comenzile?

 

Comenzile sunt preluate și procesate în cel mai scurt timp posibil, fără a se depăși o zi lucrătoare de la primirea comenzii. În cazul în care un produs nu este pe stoc, veți fi contactat telefonic privind termenul de livrare.

Comenzile sunt onorate în ordinea primirii, în limita stocului disponibil. Există posibilitatea comandării unui produs care nu se mai află în stoc, urmând ca termenul de livrare sa vă fie comunicat telefonic.

În unele situații, pot apărea întârzieri în operațiunile de livrare a comenzilor, cauzate de disponibilitatea produsului în stoc furnizor.

În cazul sărbătorilor legale, comenzile se vor procesa, însa livrările vor avea loc în funcție de disponibilitatea companiilor de curierat.

 

 

 

Care sunt valorile minime și maxime ale comenzilor?

 

Nu există o valoare minimă a comenzii, în schimb magazinul nostru își rezervă dreptul de a refuza comenzile ale caror informații sunt incomplete.

Valoarea maximă a unei comenzi achitate ramburs este limitată legal la 5.000 de lei.

Pentru valori ale comenzii mai mari de 5.000 de lei, veți primi factură proforma. După achitarea acesteia, comanda va fi onorată și însoțită de factura fiscală finală.

 

 

 

Ce se întâmplă dacă prețul afișat este diferit de prețul real?

 

Prețurile produselor de pe site-ul nostru sunt exprimate în lei, includ TVA (în procent de 19% pentru produse și servicii) și sunt valabile sub rezerva erorilor umane de introducere. Dacă ați comandat un produs cu prețul afișat eronat, veți fi contactat prin e-mail sau telefonic pentru a valida comanda în noile condiții.

 

 

 

Cum plătesc și cum se face livrarea?

 

Pentru produsele achiziționate, aveți la dispoziție următoarele modalități de plată:

 • plata în numerar / ramburs, la livrarea / ridicarea coletului, dacă alegeți livrarea prin curier rapid sau ridicarea personală de la unul dintre punctele de ridicare disponibile în pagina de finalizare a comenzii.

Înainte de expedierea comenzii, coșul de cumpărături va calcula și va afișa exact valoarea cheltuielilor de transport;

 • plata cu ordin de plată, indiferent de modalitatea de livrare aleasă, în condițiile existenței unui contract între dumneravoastră și noi;

 

 

 

Metode de livrare

 

 • livrarea prin curierat rapid

Coletul va merge la adresa menționată în comandă și va fi înmânat personal destinatarului de către curier.

Pe colet vor fi trecute datele dumneavoastră de contact, necesare în cazul în care curierul nu poate ajunge ușor la destinația mentionată. Este așadar important să ne comunicați, în formularul de comandă, un număr de telefon la care curierul să vă poata contacta în caz de necesitate.

 • livrarea prin curier propriu

Comenzile pentru București pot fi livrate și de către propriul nostru curier.

 

 

Magazinul nostru mai oferă și serviciul "Livrare în aceeași zi", care presupune livrarea comenzii în aceeași zi în București, pentru comenzile înregistrate până în ora 12:00.

Pe tot parcursul anului, intervalele de livrare menționate mai sus sunt în vigoare pentru produsele cu livrare din stoc.

Produsele cu livrare din stocul furnizorilor cu care colaborăm se vor expedia într-un interval mai mare.

Datele oferite mai sus sunt indicative. Pentru o informare corectă, avem rugămintea să verificati întotdeauna coșul de cumparaturi (dupa ce ați selectat modalitatea prin care doriți sa fie expediat coletul).

De asemenea, în urma finalizării comenzii, va fi trimis un mesaj de confirmare pe adresa de e-mail indicată.

 

 

 

Care sunt taxele de livrare?

 

Taxa de livrare va fi adăugată la valoarea comenzii, astfel încât prețul achitat la curier pentru a intra în posesia pachetului va reprezenta costul comenzii, plus taxele de livrare.

Tariful de livrare include taxa de ramburs.